Jak dobře pojistit firemní auta

Správné pojištění firemních aut v sobě skrývá řadu komplikací. Pojďme se podívat, kde se dělají největší chyby, jak se jim vyhnout a dosáhnout toho, že auta jsou pojištěna dobře a přitom ne zbytečně draze.

Rozlišujte havarijní pojištění a povinné ručení
Vyhněte se zbytečným platbám při změně pojistky
Kvalitní zprostředkovatel vám pomůže ušetřit

Pojištění motorových vozidel se skládá z povinného ručení a havarijního pojištěníV čem se liší a jak je uzavřít výhodně?

Povinné ručení

Povinné ručení, celým názvem "Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla", je ze zákona povinné smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem pojištěného vozidla.

Tímto pojištěním tedy nejsou, v jeho základní podobě, kryty škody vzniklé na vlastním vozidle. V pojistné smlouvě se zvlášť stanovují pojistné částky / maximální výše náhrady na škody vzniklé na zdraví a na škody vzniklé na majetku. Pojišťovny přitom nabízí k tomuto pojištění různé druhy připojištění a služeb, pojištěním úrazu počínaje a asistenční službou konče. 

Na co si dát pozor

V ČR je obvyklým způsobem vybírat si nabídku pojištění zejména podle ceny. Nikdo neplánuje nehodu ani to, že způsobí škodu někomu jinému, a tudíž podvědomě považuje obě pojištění za jakési nutné zlo. Některé pojišťovny v rámci konkurenčního boje nabízejí zdánlivě cenově výhodné pojistky, které jsou výhodné jen do doby, kdy nastane první škoda. Pak přichází nejen rozčarování, ale i značné finanční újmy. Proč?

 

 • Způsobíte-li svým vozidlem někomu škodu, zdánlivě se vás to netýká, neboť přeci máte sjednané povinné ručení. Náprava škody ovšem stojí konkrétní částku např. oprava auta v autorizovaném servisu. A pojišťovna tuto částku nemusí uhradit celou. 
 • Poškozený poté rozdíl může vymáhat po vás a zpravidla uspěje. Nemusí jít přitom jen o jednotky tisíc za pomačkané plechy, ale i o částky v řádu statisíců či milionů korun, pokud dojde ke škodám na zdraví. Buďte si jisti, že příliš levné pojistky vás do tohoto rizika přivedou.

 

Zajímejte se tedy dostatečně o podmínky v pojistné smlouvě a buďte velmi opatrní u nabídek, které jsou výrazně levnější než ostatní.

I po dobrém výběru povinného ručení je vhodné jej v následujících letech aktualizovat, klidně i u jiné pojišťovny. Na pojistném trhu existuje 12 pojišťoven nabízejících toto pojištění. Aby pojišťovny nalákaly zákazníky právě k sobě, poskytují různé výhody ve formě nadstandardních připojištění, služeb či slev.

Havarijní pojištění

Havarijním pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné. Pojištění se sjednává pro minimalizaci rizik na vlastním vozidle či jeho části způsobené havárií, odcizením, vandalismem či živelnou událostí nebo pouze pro ochranu některých z výše uvedených rizik např. pouze havárie či pouze odcizení. V pojistné smlouvě lze dále sjednat pojištění čelního skla, pojištění zavazadel, pojištění proti úrazu, pomoc asistenční služby a řadu dalších drobných připojištění.

Na co si dát pozor

Opět platí, že je velmi ošidné hodnotit nabídky pouze podle ceny, neboť v případě škodní události můžete být velmi nepříjemně překvapeni.

Další častou chybou v českých podmínkách je to, že klient se po uzavření smlouvy již nadále o svou pojistku nestará. Přitom aktualizovat havarijní pojištění nejméně jednou za tři roky, ale nejlépe každý rok, je naprosto zásadní. Proč?

Cena vozidla totiž každým rokem výrazně klesá a s ní by my mělo klesat i pojištění. Při sjednání pojištění se pojistné vypočítává z aktuální ceny vozidla v den sjednání a takto vypočtené pojistné se platí po celou dobu pojištění, přestože cena vozidla mezitím výrazně klesla. Při změně pojistné smlouvy se postupuje při výpočtu pojistného obdobně, ale pojistné se vypočítává již z jiné aktuální ceny vozidla a je tudíž výrazně nižší. Jako příklad může sloužit skutečnost, že cena nového vozidla po prvním roce provozu klesne přibližně o 30%, ale pojistné neklesne - je po celou dobu trvání pojistné smlouvy stejné, přestože cena vozidla klesla např. po pěti letech na 35% své původní hodnoty. O kolik jste zaplatili pojišťovně více, než jste museli, je poměrně lehké spočítat.

Kdy pojištění aut změnit

Zpravidla jsou pojistné smlouvy sjednány na 1 rok. Pojišťovny obvykle s rezervou před vypršením smlouvy posílají faktury na další rok pojištění. Zde je potřeba se rozhodnout, zda chcete svůj vůz pojistit na nižší částku, a tudíž ušetřit, a/nebo zda změníte pojišťovnu. To můžete udělat třemi způsoby:

 1. Nezaplatíte pojistné původní pojišťovně a k danému datu uzavřete smlouvu s jinou pojišťovnou. Nezaplacení faktury původní pojišťovně je bráno jako výpověď smlouvy, ale s tím, že pojišťovna Vás musí ze zákona ještě jeden měsíc po vypršení smlouvy pojistit a samozřejmě si za to nechá ten jeden měsíc zaplatit, platíte tedy v prvním měsíci nového pojištění pojistku dvěma pojišťovnám, což je zbytečné.
 2. Podat písemnou výpověď smlouvy původní pojišťovně ke konci pojistného období, k tzv. "datu výročí smlouvy", s tím, že výpovědní lhůta je 6 týdnů. Uděláte-li to později, opět vám bude doplatek za rozdíl oproti této lhůtě dofakturován. Je tedy vhodné ověřit si co nejdříve ve stávající smlouvě konec pojistného období a naplánovat si výpověď včas.
  Stáhnout vzor výpovědi pojištění.
 3. Požádat původní pojišťovnu o tzv. "výpověď dohodou", pokud lhůta 6-ti týdnů už běží. Pojišťovna vám může, ale nemusí vyjít vstříc. Pokud vyjde, jste na tom dobře, pokud ne, platí bod č. 2.
  Stáhnout vzor vypovědi pojištění dohodou.

Jak pojištění aut sjednat

Efektivním nástrojem pro získání slev anebo zajímavých připojištění či služeb je využití dobrého pojišťovacího zprostředkovatele, který pojišťovnám přináší stovky či tisíce nových smluv, a tomu samozřejmě pojišťovny vycházejí mnohem více vstříc, než individuálnímu zákazníkovi. Zprostředkovatel má zároveň výrazně více informací o kvalitách jednotlivých pojištění. Může také pro vás může zajistit průběžnou aktualizaci smluv tak, abyste pojištění zbytečně nepřepláceli. Zkuste si tento postup vyzkoušet a přesvědčte se sami.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Firemní mobilita nejsou jen auta - kupujeme letenky

 1. Možnosti nákupu letelek
 2. Na co si dát pozor
 3. Jak se vyznat v cenové džungli
 4. Kdy spolupracovat se specialisty
Číst více

Které novinky se vyplatí mít ve firemních vozech?

 1. Na co si dát při konfiguraci vozů pozor?
 2. Které prvky výbavy opravdu využijete?
 3. Které jsou spíše zbytečné?
Číst více

Alternativní pohony - cesta k nižším nákladům

 • Proč uvažovat o jejich využití ve firmě?
 • Co vám přinese CNG pohon?
 • Jaké jsou výhody hybridních aut?
 • A co elektromobily, mají už smysl?
Číst více