Podmínky užití

Nejprve lidsky

Potíž není v tom, že informací je moc. Potíž je v tom, že:

 • dostáváme informace, které nás nezajímají 
 • a nedostanou se k nám informace, které bychom ocenili.

Dvojitá škoda. Jak z toho ven?

 1. Poskytovatelé informací nesmí jen "mluvit". 
 2. Ale také pozorně "naslouchat". 
 3. A přizpůsobovat to, co říkají tomu, co předtím "slyšeli". Případně mlčet, nemají-li danému člověku co smysluplného říct. Úplně stejně, jako se to děje při osobním rozhovoru.

K tomu používáme na webech autaprofirmy.cz odpovídající nástroje. 

A nyní podrobně právnicky

Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Jaké údaje sbíráme

Údaje získané od uživatelů:

 • Jsou to údaje, které nám uživatelé poskytli při zadávání požadavků na webu autaprofirmy.cz – osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o firmě, požadavky a podobně.

Informace získané automaticky:

 • Sbíráme údaje o tom, které námi poskytované informace uživatele zaujaly a které nikoliv.

K jakým účelům sbírané údaje používáme

Námi získaná data jsou využívána:

 • K vylepšení vzhledu a obsahu námi poskytovaných informací.
 • K přizpůsobení vzhledu a obsahu informací přímo jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů na míru.
 • K osobní komunikaci s uživateli, například zasílání informací e-mailem.

Jak používáme tzv. "cookies"

"Cookies" jsou textové soubory s malým množstvím informací, které se ukládají na disk počítače uživatele nebo do paměti prohlížeče při návštěvě webových stránek. Soubory Cookie používáme pro následující účely.

 1. Nezbytně nutné soubory cookie – Tyto soubory cookie jsou nezbytné, protože umožňují navigaci na stránkách a používání funkčních prvků.
 2. Soubory cookie pro výkon a analýzu provozu – Tyto soubory cookie shromažďují informace o používání webových stránek uživateli, například které stránky navštěvují nejčastěji nebo zda některé stránky hlásí chybu. Shromažďují pouze anonymní informace, které slouží ke zlepšování funkčnosti našich stránek. Pro analýzu provozu využíváme službu Google Analytics. Zařazení do webové analýzy může uživatel odmítnout pomocí nástroje dostupného na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Soubory cookie pro přizpůsobení obsahu – Tyto soubory cookie mohou být použity pro zobrazení užitečných tipů, nabídek a dalšího obsahu, který lépe odpovídá zájmům uživatelů. Tyto soubory cookie mohou sledovat i návštěvy jiných webových stránek, neobsahují však většinou informace o uživatelské identitě.

Uživatel má možnost soubory cookie přijmout, nebo odmítnout. Většina internetových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nicméně většinou uživatel může upravit nastavení prohlížeče a soubory cookie odmítnout nebo zobrazit oznámení při jejich ukládání na disk.

Další zpracovatelé

Poskytovatel používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele e-mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v rámci EU nebo v 3. zemích), poskytovatele webhostingu, externí programátory, externí grafiky, specialisty marketingu, poskytovatele analytických služeb a poskytovatele marketingových služeb. Dále pak Poskytovatel spolupracuje s Partnery, kterými jsou zejména subjekty uvedené u konkrétních nabídek. Subdodavatelé i Partneři jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Seznam dalších zpracovatelů je k dispozici na vyžádání.Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Nejprve stručně lidsky

Chcete se zaregistrovat k odběru novinek, na něco se zeptat nebo něco poptat? Abychom vám mohli zasílat vámi požadované informace, potřebujeme mít potvrzený váš souhlas:

 • s uložením vašich kontaktních údajů,
 • jejich sdílením s Partnery o jejichž produkty či služby se případně zajímáte,
 • a zasláním informací elektronickou cestou.

A nyní podrobně právnicky

Zaškrtnutím políčka *Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasílání obchodních sdělení ne však častěji, než 1x týdně* a vyplněním údajů do on-line formuláře na stránkách autaprofirmy.cz uživatel uděluje v souladu s GDPR výslovný souhlas správcům osobních údajů, kterými je společnost Fleet Partners s.r.o., Nám. 14. října 2, 150 00 Praha, IČ: 28394551 se zpracováním osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, firma, telefon a e-mailová adresa, a to za následujících podmínek.

Při kontaktování přes on-line formulář jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (e-mail a IP adresa). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení a upřesnění poptávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automatizovaně. 

Uživatel souhlasí s tím, že správce osobních údajů může zpřístupnit poskytnuté osobní údaje pro výše uvedený účel třetím osobám podílejících se na vytvoření nabídek, a to jak v České republice, tak na území jiných států Evropské unie. Třetími osobami podílející se na přípravě nabídek jsou Partneři správce osobních údajů. Souhlas k zasílání obchodních sdělení uživatel uděluji správci osobních údajů a dále Partnerům projektu.

Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasílání obchodních sdělení je udělen na dobu 10 let.

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.